Us to australia time converter

Us to australia time converter DEFAULT

Time zone list / Epoch to time zone converter

Africa/Abidjan (GMT)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00 0Africa/Accra (GMT)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00 0Africa/Addis Ababa (EAT)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Africa/Algiers (CET)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00 +3600Africa/Asmara (EAT)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Africa/Bamako (GMT)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00 0Africa/Bangui (WAT)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00 +3600Africa/Banjul (GMT)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00 0Africa/Bissau (GMT)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00 0Africa/Blantyre (CAT)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00 +7200Africa/Brazzaville (WAT)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00 +3600Africa/Bujumbura (CAT)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00 +7200Africa/Cairo (EET)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00 +7200Africa/Casablanca (+01)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00 +3600Africa/Ceuta (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Africa/Conakry (GMT)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00 0Africa/Dakar (GMT)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00 0Africa/Dar es Salaam (EAT)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Africa/Djibouti (EAT)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Africa/Douala (WAT)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00 +3600Africa/El Aaiun (+01)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00 +3600Africa/Freetown (GMT)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00 0Africa/Gaborone (CAT)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00 +7200Africa/Harare (CAT)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00 +7200Africa/Johannesburg (SAST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00 +7200Africa/Juba (CAT)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00 +7200Africa/Kampala (EAT)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Africa/Khartoum (CAT)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00 +7200Africa/Kigali (CAT)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00 +7200Africa/Kinshasa (WAT)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00 +3600Africa/Lagos (WAT)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00 +3600Africa/Libreville (WAT)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00 +3600Africa/Lome (GMT)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00 0Africa/Luanda (WAT)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00 +3600Africa/Lubumbashi (CAT)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00 +7200Africa/Lusaka (CAT)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00 +7200Africa/Malabo (WAT)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00 +3600Africa/Maputo (CAT)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00 +7200Africa/Maseru (SAST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00 +7200Africa/Mbabane (SAST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00 +7200Africa/Mogadishu (EAT)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Africa/Monrovia (GMT)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00 0Africa/Nairobi (EAT)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Africa/Ndjamena (WAT)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00 +3600Africa/Niamey (WAT)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00 +3600Africa/Nouakchott (GMT)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00 0Africa/Ouagadougou (GMT)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00 0Africa/Porto-Novo (WAT)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00 +3600Africa/Sao Tome (GMT)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00 0Africa/Tripoli (EET)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00 +7200Africa/Tunis (CET)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00 +3600Africa/Windhoek (CAT)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00 +7200America/Adak (HDT)Oct 22 2021 01:45:00GMT -09:00DST-32400America/Anchorage (AKDT)Oct 22 2021 02:45:00GMT -08:00DST-28800America/Anguilla (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Antigua (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Araguaina (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Argentina/Buenos Aires (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Argentina/Catamarca (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Argentina/Cordoba (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Argentina/Jujuy (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Argentina/La Rioja (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Argentina/Mendoza (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Argentina/Rio Gallegos (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Argentina/Salta (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Argentina/San Juan (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Argentina/San Luis (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Argentina/Tucuman (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Argentina/Ushuaia (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Aruba (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Asuncion (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00DST-10800America/Atikokan (EST)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00 -18000America/Bahia (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Bahia Banderas (CDT)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00DST-18000America/Barbados (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Belem (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Belize (CST)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00 -21600America/Blanc-Sablon (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Boa Vista (-04)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Bogota (-05)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00 -18000America/Boise (MDT)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00DST-21600America/Cambridge Bay (MDT)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00DST-21600America/Campo Grande (-04)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Cancun (EST)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00 -18000America/Caracas (-04)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Cayenne (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Cayman (EST)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00 -18000America/Chicago (CDT)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00DST-18000America/Chihuahua (MDT)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00DST-21600America/Costa Rica (CST)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00 -21600America/Creston (MST)Oct 22 2021 03:45:00GMT -07:00 -25200America/Cuiaba (-04)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Curacao (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Danmarkshavn (GMT)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00 0America/Dawson (MST)Oct 22 2021 03:45:00GMT -07:00 -25200America/Dawson Creek (MST)Oct 22 2021 03:45:00GMT -07:00 -25200America/Denver (MDT)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00DST-21600America/Detroit (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Dominica (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Edmonton (MDT)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00DST-21600America/Eirunepe (-05)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00 -18000America/El Salvador (CST)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00 -21600America/Fort Nelson (MST)Oct 22 2021 03:45:00GMT -07:00 -25200America/Fortaleza (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Glace Bay (ADT)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00DST-10800America/Goose Bay (ADT)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00DST-10800America/Grand Turk (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Grenada (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Guadeloupe (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Guatemala (CST)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00 -21600America/Guayaquil (-05)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00 -18000America/Guyana (-04)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Halifax (ADT)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00DST-10800America/Havana (CDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Hermosillo (MST)Oct 22 2021 03:45:00GMT -07:00 -25200America/Indiana/Indianapolis (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Indiana/Knox (CDT)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00DST-18000America/Indiana/Marengo (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Indiana/Petersburg (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Indiana/Tell City (CDT)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00DST-18000America/Indiana/Vevay (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Indiana/Vincennes (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Indiana/Winamac (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Inuvik (MDT)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00DST-21600America/Iqaluit (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Jamaica (EST)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00 -18000America/Juneau (AKDT)Oct 22 2021 02:45:00GMT -08:00DST-28800America/Kentucky/Louisville (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Kentucky/Monticello (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Kralendijk (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/La Paz (-04)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Lima (-05)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00 -18000America/Los Angeles (PDT)Oct 22 2021 03:45:00GMT -07:00DST-25200America/Lower Princes (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Maceio (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Managua (CST)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00 -21600America/Manaus (-04)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Marigot (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Martinique (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Matamoros (CDT)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00DST-18000America/Mazatlan (MDT)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00DST-21600America/Menominee (CDT)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00DST-18000America/Merida (CDT)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00DST-18000America/Metlakatla (AKDT)Oct 22 2021 02:45:00GMT -08:00DST-28800America/Mexico City (CDT)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00DST-18000America/Miquelon (-02)Oct 22 2021 08:45:00GMT -02:00DST-7200America/Moncton (ADT)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00DST-10800America/Monterrey (CDT)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00DST-18000America/Montevideo (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Montserrat (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Nassau (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/New York (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Nipigon (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Nome (AKDT)Oct 22 2021 02:45:00GMT -08:00DST-28800America/Noronha (-02)Oct 22 2021 08:45:00GMT -02:00 -7200America/North Dakota/Beulah (CDT)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00DST-18000America/North Dakota/Center (CDT)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00DST-18000America/North Dakota/New Salem (CDT)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00DST-18000America/Nuuk (-02)Oct 22 2021 08:45:00GMT -02:00DST-7200America/Ojinaga (MDT)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00DST-21600America/Panama (EST)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00 -18000America/Pangnirtung (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Paramaribo (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Phoenix (MST)Oct 22 2021 03:45:00GMT -07:00 -25200America/Port-au-Prince (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Port of Spain (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Porto Velho (-04)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Puerto Rico (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Punta Arenas (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Rainy River (CDT)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00DST-18000America/Rankin Inlet (CDT)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00DST-18000America/Recife (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Regina (CST)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00 -21600America/Resolute (CDT)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00DST-18000America/Rio Branco (-05)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00 -18000America/Santarem (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Santiago (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00DST-10800America/Santo Domingo (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Sao Paulo (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800America/Scoresbysund (+00)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00DST0America/Sitka (AKDT)Oct 22 2021 02:45:00GMT -08:00DST-28800America/St Barthelemy (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/St Johns (NDT)Oct 22 2021 08:15:00GMT -02:30DST-9000America/St Kitts (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/St Lucia (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/St Thomas (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/St Vincent (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Swift Current (CST)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00 -21600America/Tegucigalpa (CST)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00 -21600America/Thule (ADT)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00DST-10800America/Thunder Bay (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Tijuana (PDT)Oct 22 2021 03:45:00GMT -07:00DST-25200America/Toronto (EDT)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00DST-14400America/Tortola (AST)Oct 22 2021 06:45:00GMT -04:00 -14400America/Vancouver (PDT)Oct 22 2021 03:45:00GMT -07:00DST-25200America/Whitehorse (MST)Oct 22 2021 03:45:00GMT -07:00 -25200America/Winnipeg (CDT)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00DST-18000America/Yakutat (AKDT)Oct 22 2021 02:45:00GMT -08:00DST-28800America/Yellowknife (MDT)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00DST-21600Antarctica/Casey (+11)Oct 22 2021 21:45:00GMT +11:00 +39600Antarctica/Davis (+07)Oct 22 2021 17:45:00GMT +07:00 +25200Antarctica/DumontDUrville (+10)Oct 22 2021 20:45:00GMT +10:00 +36000Antarctica/Macquarie (AEDT)Oct 22 2021 21:45:00GMT +11:00DST+39600Antarctica/Mawson (+05)Oct 22 2021 15:45:00GMT +05:00 +18000Antarctica/McMurdo (NZDT)Oct 22 2021 23:45:00GMT +13:00DST+46800Antarctica/Palmer (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800Antarctica/Rothera (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800Antarctica/Syowa (+03)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Antarctica/Troll (+02)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Antarctica/Vostok (+06)Oct 22 2021 16:45:00GMT +06:00 +21600Arctic/Longyearbyen (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Asia/Aden (+03)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Asia/Almaty (+06)Oct 22 2021 16:45:00GMT +06:00 +21600Asia/Amman (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Asia/Anadyr (+12)Oct 22 2021 22:45:00GMT +12:00 +43200Asia/Aqtau (+05)Oct 22 2021 15:45:00GMT +05:00 +18000Asia/Aqtobe (+05)Oct 22 2021 15:45:00GMT +05:00 +18000Asia/Ashgabat (+05)Oct 22 2021 15:45:00GMT +05:00 +18000Asia/Atyrau (+05)Oct 22 2021 15:45:00GMT +05:00 +18000Asia/Baghdad (+03)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Asia/Bahrain (+03)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Asia/Baku (+04)Oct 22 2021 14:45:00GMT +04:00 +14400Asia/Bangkok (+07)Oct 22 2021 17:45:00GMT +07:00 +25200Asia/Barnaul (+07)Oct 22 2021 17:45:00GMT +07:00 +25200Asia/Beirut (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Asia/Bishkek (+06)Oct 22 2021 16:45:00GMT +06:00 +21600Asia/Brunei (+08)Oct 22 2021 18:45:00GMT +08:00 +28800Asia/Chita (+09)Oct 22 2021 19:45:00GMT +09:00 +32400Asia/Choibalsan (+08)Oct 22 2021 18:45:00GMT +08:00 +28800Asia/Colombo (+0530)Oct 22 2021 16:15:00GMT +05:30 +19800Asia/Damascus (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Asia/Dhaka (+06)Oct 22 2021 16:45:00GMT +06:00 +21600Asia/Dili (+09)Oct 22 2021 19:45:00GMT +09:00 +32400Asia/Dubai (+04)Oct 22 2021 14:45:00GMT +04:00 +14400Asia/Dushanbe (+05)Oct 22 2021 15:45:00GMT +05:00 +18000Asia/Famagusta (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Asia/Gaza (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Asia/Hebron (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Asia/Ho Chi Minh (+07)Oct 22 2021 17:45:00GMT +07:00 +25200Asia/Hong Kong (HKT)Oct 22 2021 18:45:00GMT +08:00 +28800Asia/Hovd (+07)Oct 22 2021 17:45:00GMT +07:00 +25200Asia/Irkutsk (+08)Oct 22 2021 18:45:00GMT +08:00 +28800Asia/Jakarta (WIB)Oct 22 2021 17:45:00GMT +07:00 +25200Asia/Jayapura (WIT)Oct 22 2021 19:45:00GMT +09:00 +32400Asia/Jerusalem (IDT)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Asia/Kabul (+0430)Oct 22 2021 15:15:00GMT +04:30 +16200Asia/Kamchatka (+12)Oct 22 2021 22:45:00GMT +12:00 +43200Asia/Karachi (PKT)Oct 22 2021 15:45:00GMT +05:00 +18000Asia/Kathmandu (+0545)Oct 22 2021 16:30:00GMT +05:45 +20700Asia/Khandyga (+09)Oct 22 2021 19:45:00GMT +09:00 +32400Asia/Kolkata (IST)Oct 22 2021 16:15:00GMT +05:30 +19800Asia/Krasnoyarsk (+07)Oct 22 2021 17:45:00GMT +07:00 +25200Asia/Kuala Lumpur (+08)Oct 22 2021 18:45:00GMT +08:00 +28800Asia/Kuching (+08)Oct 22 2021 18:45:00GMT +08:00 +28800Asia/Kuwait (+03)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Asia/Macau (CST)Oct 22 2021 18:45:00GMT +08:00 +28800Asia/Magadan (+11)Oct 22 2021 21:45:00GMT +11:00 +39600Asia/Makassar (WITA)Oct 22 2021 18:45:00GMT +08:00 +28800Asia/Manila (PST)Oct 22 2021 18:45:00GMT +08:00 +28800Asia/Muscat (+04)Oct 22 2021 14:45:00GMT +04:00 +14400Asia/Nicosia (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Asia/Novokuznetsk (+07)Oct 22 2021 17:45:00GMT +07:00 +25200Asia/Novosibirsk (+07)Oct 22 2021 17:45:00GMT +07:00 +25200Asia/Omsk (+06)Oct 22 2021 16:45:00GMT +06:00 +21600Asia/Oral (+05)Oct 22 2021 15:45:00GMT +05:00 +18000Asia/Phnom Penh (+07)Oct 22 2021 17:45:00GMT +07:00 +25200Asia/Pontianak (WIB)Oct 22 2021 17:45:00GMT +07:00 +25200Asia/Pyongyang (KST)Oct 22 2021 19:45:00GMT +09:00 +32400Asia/Qatar (+03)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Asia/Qostanay (+06)Oct 22 2021 16:45:00GMT +06:00 +21600Asia/Qyzylorda (+05)Oct 22 2021 15:45:00GMT +05:00 +18000Asia/Riyadh (+03)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Asia/Sakhalin (+11)Oct 22 2021 21:45:00GMT +11:00 +39600Asia/Samarkand (+05)Oct 22 2021 15:45:00GMT +05:00 +18000Asia/Seoul (KST)Oct 22 2021 19:45:00GMT +09:00 +32400Asia/Shanghai (CST)Oct 22 2021 18:45:00GMT +08:00 +28800Asia/Singapore (+08)Oct 22 2021 18:45:00GMT +08:00 +28800Asia/Srednekolymsk (+11)Oct 22 2021 21:45:00GMT +11:00 +39600Asia/Taipei (CST)Oct 22 2021 18:45:00GMT +08:00 +28800Asia/Tashkent (+05)Oct 22 2021 15:45:00GMT +05:00 +18000Asia/Tbilisi (+04)Oct 22 2021 14:45:00GMT +04:00 +14400Asia/Tehran (+0330)Oct 22 2021 14:15:00GMT +03:30 +12600Asia/Thimphu (+06)Oct 22 2021 16:45:00GMT +06:00 +21600Asia/Tokyo (JST)Oct 22 2021 19:45:00GMT +09:00 +32400Asia/Tomsk (+07)Oct 22 2021 17:45:00GMT +07:00 +25200Asia/Ulaanbaatar (+08)Oct 22 2021 18:45:00GMT +08:00 +28800Asia/Urumqi (+06)Oct 22 2021 16:45:00GMT +06:00 +21600Asia/Ust-Nera (+10)Oct 22 2021 20:45:00GMT +10:00 +36000Asia/Vientiane (+07)Oct 22 2021 17:45:00GMT +07:00 +25200Asia/Vladivostok (+10)Oct 22 2021 20:45:00GMT +10:00 +36000Asia/Yakutsk (+09)Oct 22 2021 19:45:00GMT +09:00 +32400Asia/Yangon (+0630)Oct 22 2021 17:15:00GMT +06:30 +23400Asia/Yekaterinburg (+05)Oct 22 2021 15:45:00GMT +05:00 +18000Asia/Yerevan (+04)Oct 22 2021 14:45:00GMT +04:00 +14400Atlantic/Azores (+00)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00DST0Atlantic/Bermuda (ADT)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00DST-10800Atlantic/Canary (WEST)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00DST+3600Atlantic/Cape Verde (-01)Oct 22 2021 09:45:00GMT -01:00 -3600Atlantic/Faroe (WEST)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00DST+3600Atlantic/Madeira (WEST)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00DST+3600Atlantic/Reykjavik (GMT)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00 0Atlantic/South Georgia (-02)Oct 22 2021 08:45:00GMT -02:00 -7200Atlantic/St Helena (GMT)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00 0Atlantic/Stanley (-03)Oct 22 2021 07:45:00GMT -03:00 -10800Australia/Adelaide (ACDT)Oct 22 2021 21:15:00GMT +10:30DST+37800Australia/Brisbane (AEST)Oct 22 2021 20:45:00GMT +10:00 +36000Australia/Broken Hill (ACDT)Oct 22 2021 21:15:00GMT +10:30DST+37800Australia/Darwin (ACST)Oct 22 2021 20:15:00GMT +09:30 +34200Australia/Eucla (+0845)Oct 22 2021 19:30:00GMT +08:45 +31500Australia/Hobart (AEDT)Oct 22 2021 21:45:00GMT +11:00DST+39600Australia/Lindeman (AEST)Oct 22 2021 20:45:00GMT +10:00 +36000Australia/Lord Howe (+11)Oct 22 2021 21:45:00GMT +11:00DST+39600Australia/Melbourne (AEDT)Oct 22 2021 21:45:00GMT +11:00DST+39600Australia/Perth (AWST)Oct 22 2021 18:45:00GMT +08:00 +28800Australia/Sydney (AEDT)Oct 22 2021 21:45:00GMT +11:00DST+39600Europe/Amsterdam (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Andorra (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Astrakhan (+04)Oct 22 2021 14:45:00GMT +04:00 +14400Europe/Athens (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Europe/Belgrade (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Berlin (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Bratislava (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Brussels (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Bucharest (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Europe/Budapest (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Busingen (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Chisinau (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Europe/Copenhagen (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Dublin (IST)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00 +3600Europe/Gibraltar (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Guernsey (BST)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00DST+3600Europe/Helsinki (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Europe/Isle of Man (BST)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00DST+3600Europe/Istanbul (+03)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Europe/Jersey (BST)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00DST+3600Europe/Kaliningrad (EET)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00 +7200Europe/Kiev (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Europe/Kirov (+03)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Europe/Lisbon (WEST)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00DST+3600Europe/Ljubljana (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/London (BST)Oct 22 2021 11:45:00GMT +01:00DST+3600Europe/Luxembourg (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Madrid (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Malta (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Mariehamn (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Europe/Minsk (+03)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Europe/Monaco (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Moscow (MSK)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Europe/Oslo (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Paris (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Podgorica (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Prague (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Riga (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Europe/Rome (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Samara (+04)Oct 22 2021 14:45:00GMT +04:00 +14400Europe/San Marino (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Sarajevo (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Saratov (+04)Oct 22 2021 14:45:00GMT +04:00 +14400Europe/Simferopol (MSK)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Europe/Skopje (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Sofia (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Europe/Stockholm (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Tallinn (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Europe/Tirane (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Ulyanovsk (+04)Oct 22 2021 14:45:00GMT +04:00 +14400Europe/Uzhgorod (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Europe/Vaduz (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Vatican (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Vienna (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Vilnius (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Europe/Volgograd (+03)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Europe/Warsaw (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Zagreb (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Europe/Zaporozhye (EEST)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00DST+10800Europe/Zurich (CEST)Oct 22 2021 12:45:00GMT +02:00DST+7200Indian/Antananarivo (EAT)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Indian/Chagos (+06)Oct 22 2021 16:45:00GMT +06:00 +21600Indian/Christmas (+07)Oct 22 2021 17:45:00GMT +07:00 +25200Indian/Cocos (+0630)Oct 22 2021 17:15:00GMT +06:30 +23400Indian/Comoro (EAT)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Indian/Kerguelen (+05)Oct 22 2021 15:45:00GMT +05:00 +18000Indian/Mahe (+04)Oct 22 2021 14:45:00GMT +04:00 +14400Indian/Maldives (+05)Oct 22 2021 15:45:00GMT +05:00 +18000Indian/Mauritius (+04)Oct 22 2021 14:45:00GMT +04:00 +14400Indian/Mayotte (EAT)Oct 22 2021 13:45:00GMT +03:00 +10800Indian/Reunion (+04)Oct 22 2021 14:45:00GMT +04:00 +14400Pacific/Apia (+14)Oct 23 2021 00:45:00GMT +14:00DST+50400Pacific/Auckland (NZDT)Oct 22 2021 23:45:00GMT +13:00DST+46800Pacific/Bougainville (+11)Oct 22 2021 21:45:00GMT +11:00 +39600Pacific/Chatham (+1345)Oct 23 2021 00:30:00GMT +13:45DST+49500Pacific/Chuuk (+10)Oct 22 2021 20:45:00GMT +10:00 +36000Pacific/Easter (-05)Oct 22 2021 05:45:00GMT -05:00DST-18000Pacific/Efate (+11)Oct 22 2021 21:45:00GMT +11:00 +39600Pacific/Enderbury (+13)Oct 22 2021 23:45:00GMT +13:00 +46800Pacific/Fakaofo (+13)Oct 22 2021 23:45:00GMT +13:00 +46800Pacific/Fiji (+12)Oct 22 2021 22:45:00GMT +12:00 +43200Pacific/Funafuti (+12)Oct 22 2021 22:45:00GMT +12:00 +43200Pacific/Galapagos (-06)Oct 22 2021 04:45:00GMT -06:00 -21600Pacific/Gambier (-09)Oct 22 2021 01:45:00GMT -09:00 -32400Pacific/Guadalcanal (+11)Oct 22 2021 21:45:00GMT +11:00 +39600Pacific/Guam (ChST)Oct 22 2021 20:45:00GMT +10:00 +36000Pacific/Honolulu (HST)Oct 22 2021 00:45:00GMT -10:00 -36000Pacific/Kiritimati (+14)Oct 23 2021 00:45:00GMT +14:00 +50400Pacific/Kosrae (+11)Oct 22 2021 21:45:00GMT +11:00 +39600Pacific/Kwajalein (+12)Oct 22 2021 22:45:00GMT +12:00 +43200Pacific/Majuro (+12)Oct 22 2021 22:45:00GMT +12:00 +43200Pacific/Marquesas (-0930)Oct 22 2021 01:15:00GMT -09:30 -34200Pacific/Midway (SST)Oct 21 2021 23:45:00GMT -11:00 -39600Pacific/Nauru (+12)Oct 22 2021 22:45:00GMT +12:00 +43200Pacific/Niue (-11)Oct 21 2021 23:45:00GMT -11:00 -39600Pacific/Norfolk (+12)Oct 22 2021 22:45:00GMT +12:00DST+43200Pacific/Noumea (+11)Oct 22 2021 21:45:00GMT +11:00 +39600Pacific/Pago Pago (SST)Oct 21 2021 23:45:00GMT -11:00 -39600Pacific/Palau (+09)Oct 22 2021 19:45:00GMT +09:00 +32400Pacific/Pitcairn (-08)Oct 22 2021 02:45:00GMT -08:00 -28800Pacific/Pohnpei (+11)Oct 22 2021 21:45:00GMT +11:00 +39600Pacific/Port Moresby (+10)Oct 22 2021 20:45:00GMT +10:00 +36000Pacific/Rarotonga (-10)Oct 22 2021 00:45:00GMT -10:00 -36000Pacific/Saipan (ChST)Oct 22 2021 20:45:00GMT +10:00 +36000Pacific/Tahiti (-10)Oct 22 2021 00:45:00GMT -10:00 -36000Pacific/Tarawa (+12)Oct 22 2021 22:45:00GMT +12:00 +43200Pacific/Tongatapu (+13)Oct 22 2021 23:45:00GMT +13:00 +46800Pacific/Wake (+12)Oct 22 2021 22:45:00GMT +12:00 +43200Pacific/Wallis (+12)Oct 22 2021 22:45:00GMT +12:00 +43200UTC (UTC)Oct 22 2021 10:45:00GMT +00:00 0
Sours: https://www.epochconverter.com/timezones

Military Time Conversion & Time Zones Charts

Convert military time to civilian time and back or print the Military Time Conversion chart, Military Time Zones chart and Military Time Minutes chart.

To skip the charts for easy conversion or to see the current military time use our Military Time Calculator.


Military Time Zones Chart

Zone LetterZone NameTime OffsetMajor City
AAlphaGMT + 1 HourParis, France
BBravoGMT + 2 HoursAthens, Greece
CCharlieGMT + 3 HoursMoscow, Russia
DDeltaGMT + 4 HoursKabul, Afghanistan
EEchoGMT + 5 HoursNew Delhi, India
FFoxtrotGMT + 6 HoursDhanka, Bangladesh
GGolfGMT + 7 HoursBangkok, Thailand
HHotelGMT + 8 HoursBeijing, China
IIndiaGMT + 9 HoursTokyo, Japan
JJulietLocal TimeLocal Time Zone
KKiloGMT + 10 HoursSydney, Australia
LLimaGMT + 11 HoursHoniara, Solomon Islands
MMikeGMT + 12 HoursWellington, New Zealand
NNovemberGMT - 1 HourAzores
OOscarGMT - 2 HoursGodthab, Greenland
PPapaGMT - 3 HoursBuenos Aires, Argentina
QQuebecGMT - 4 HoursHalifax, Nova Scotia
RRomeoGMT - 5 HoursNew York, NY United States
SSierraGMT - 6 HoursDallas, TX United States
TTangoGMT - 7 HoursDenver, CO United States
UUniformGMT - 8 HoursLos Angeles, CA United States
VVictorGMT - 9 HoursJuneau, AK United States
WWhiskeyGMT - 10 HoursHonolulu, HI United States
XX-RayGMT - 11 HoursNome, AK United States
YYankeeGMT - 12 HoursSuva, Fiji
ZZuluGMT (Universal Time)Greenwich, England

Download the Military Time Zones Chart as a Printable PDF or Printable Image.


Military Time Conversion Chart

Military TimeStandard TimeMilitary TimeStandard Time
0000 / 240012:00 AM / Midnight120012:00 PM / Noon
01001:00 AM13001:00 PM
02002:00 AM14002:00 PM
03003:00 AM15003:00 PM
04004:00 AM16004:00 PM
05005:00 AM17005:00 PM
06006:00 AM18006:00 PM
07007:00 AM19007:00 PM
08008:00 AM20008:00 PM
09009:00 AM21009:00 PM
100010:00 AM220010:00 PM
110011:00 AM230011:00 PM

Download the Military Time Conversion Chart as a Printable PDF or Printable Image.

 • Military time is based on a 24-hour clock beginning at midnight (0000 hours) and ends at 2359 hours. Military time format eliminates the need for using A.M. and P.M. designations as regular time uses numbers 1 to 12 to identify the hours in a day. In Military Time 12 P.M. is 1200 hours, 1 P.M. is 1300 hours up until 11 P.M where it is 2300 hours.
 • The military uses this standard as it leaves less room for confusion than Standard Time.
 • The world is divided into 24 military time zones and each military zone is designated a letter and the military phonetic alphabet word.
 • The time zone for Greenwich, England is the letter “Z” and the military phonetic word is “Zulu”. Since many U.S. military operations must be coordinated across times zones the military uses Greenwich Mean Time (GMT) as the standard time. The U.S. Military refers to this as Zulu (Z) time and will attach the suffix to ensure the referred time zone is clear.
 • When referring to a specific military time zone the letter or word is attached or spoken. For instance, if a military exercise is beginning at 3:00 P.M. Zulu time, it would be spoken as “fifteen hundred hours Zulu time” and written as 1500Z.
 • The time zones from the United States are R – X (Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray)
 • Local time is designated with the letter J or Juliet. Written format for 9 A.M. is 0900J and spoken is “Zero 900 hours Juliet time”
 • The military observes Daylight Savings Time when using local when it is recognized by the state or country where the time zone is being used.
 • When using local time, the Military observes Daylight Savings Time, if recognized by the state or country that the base is located in.
 • The 12 time zones West of the Zulu time zone (Greenwich Mean Time) starting from Zulu and ending at the International Date Line in the Pacific Ocean are November through Yankee.
 • The 12 time zones East of the Zulu time zone (GMT) starting from Zulu and ending at the International Date Line in the Pacific Ocean are Alpha through Mike.
 • Mike and Yankee zones are the same time but a day apart, on either side of the International Date Line.
 • 12 A.M. is often referred to as both 0000 and 2400 hours. However, Clocks that display Military Time always display it as 0000.
 • Many countries use Military Time as their main time format such as countries in Europe and many in African, Asian and Latin American countries. In some countries both are used.
 • Standard and military time express minutes and seconds in the same format.
 • Military time 2020 is 8:20 PM using a 12-hour clock notation. It is 20:20 (spelled out using two-zero-two-zero) using a 24-hour clock notation. Thus, 2020 military time means that it has been 20 hours and 20 minutes since last midnight.
  • 24-hour clock: 20:20
  • 12-hour clock: 8:20 PM
  • Military Time: 2020Z (ZULU Time Zone which is equivalent to UTC)

Civilian to Military Time Minutes Chart

Civilian Time MinuteMilitary Time MinutesCivilian Time MinuteMilitary Time Minutes
10.02310.52
20.03320.53
30.05330.55
40.07340.57
50.08350.58
60.1360.6
70.12370.62
80.13380.63
90.15390.65
100.17400.67
110.18410.68
120.2420.7
130.22430.72
140.23440.73
150.25450.75
160.27460.77
170.28470.78
180.3480.8
190.32490.82
200.33500.83
210.35510.85
220.37520.87
230.38530.88
240.4540.9
250.42550.92
260.43560.93
270.45570.95
280.47580.97
290.48590.98
300.5601

Download the Military Time to Civilian Minutes Conversion Chart as a Printable PDF or Printable Image.

 • Military minutes are not the same as civilian minutes.
 • Civilian minutes go from 0-60.
 • Military minutes are based on hundredths (100’s).
 • 60 minutes must be converted to 100ths.
 • Divide the number of minutes by 60 (minutes) or number of civilian minutes/60. For example:
  • 1 minute standard time = .01667 or rounded up, .02 military minutes
  • 30 minutes = .50
  • 45 minutes = .75
  • 60 minutes = 1
 • Converting civilian minutes to military time is most commonly needed when calculating payroll.

Filed Under: Resources

Sours: https://militarybenefits.info/military-time/
 1. Jeep patriot won t accelerate
 2. 2018 dodge charger stock rims
 3. Enterprise truck rental henderson nv
Use the links below to find time and date information about various countries and cities around the world. Australia to United States Time Converter in 12 or 24 hour format. 1:30 AM (1:30) Sydney Time =. 1:00 AM (1:00) Sydney Time =. Worldwide Time Zone & Date Converter. P.M. 24-Hour. Everything is perfect. 0:30 AM (0:30) Sydney Time =. He needs another skin graft on his left hand that he anticipates will happen in October and thinks he would be healed in time to compete in January in the Rolex 24 at Daytona because Grosjean now wants to add IMSA's three endurance sports car races to … Time Zone Opens America/Chicago Closes America/Chicago Status; Frankfurt Germany: Europe/Berlin: 01:00 AM 09-June-2021: 09:00 AM 09-June-2021: Closed: London Great Britain: Europe/London: 02:00 AM 09-June-2021: 10:00 AM 09-June-2021: Closed: New York United States: America/New_York: 07:00 AM 09-June-2021: 03:00 PM 09-June-2021: Closed: Sydney Austrailia: Australia/Sydney… TZ My time zone 2:34 PM … Time Zone Converter; Explore Worldwide Time Zone Abbreviations. The World Clock – Time Zone Converter – Results Discover our services. Sydney, Australia ( in Sydney) to Eastern Standard Time (EST) 12 am in Sydney: is : 10 am EST: 1 am in Sydney: is : 11 am EST: 2 am in Sydney: is : 12 pm EST: 3 am in Sydney: is : 1 pm EST: 4 am in Sydney: is : 2 pm EST: 5 am in Sydney: is : 3 pm EST: 6 am in Sydney: is : 4 pm EST: 7 am in Sydney: is : 5 pm EST: 8 am in Sydney: is : 6 pm EST: 9 am in Sydney: is : 7 pm EST: 10 am in Sydney: is In other words, New South Wales (except for Broken Hill and … … GMT is the clock time at the Royal Observatory in Greenwich, London, It is measured on the Earth's zero degree line of longitude. 4.3 out of 5 stars. The 'Converted timestamp' column shows the time for Unix timestamp 1623305700 (Jun 10 2021 06:15:00 UTC/GMT). 3.7 out of 5 stars. Scale: 00:00 00:05 00:10 00:15 00:20 00:25. How many hours ahead is Thailand than us? Eeko ccc B.V. Solingenstraat 8 7421 ZT Deventer (T) 0570 85 85 85 (F) 0570 85 85 25 (E) [email protected] Takes into account daylight saving time (DST) when applicable. Jones New York Women's Grace Full Length Pant. Forex trading hours, Forex trading time: New York opens at 8:00 am to 5:00 pm EST (EDT) Tokyo opens at 7:00 pm to 4:00 am EST (EDT) Sydney opens at 5:00 pm to 2:00 am EST (EDT) London opens at 3:00 am to 12:00 noon EST (EDT) Most Active Hours = when two sessions overlap: New York and London: between 8:00 am — 12:00 noon EST (EDT) The Republic of Kiribati’s Line Islands , which have a time zone of +14 hours UTC, are on the far east of the earth. 12:00 PM Thursday EST. 05:00 AM Friday Sydney. The total flight duration from New York , NY to Thailand is 17 hours , 39 minutes. 2:00 pm. Convert and compare time. Thursday, March 4, 2021. New York. 3:00 PM (15:00) Previous Day London Time. Offset UTC 0:00 hours Simply enter a location in the bottom right box and you will see the calculated time above it. 1:00 am. 3. Vertical Fixed Converter. Time in Sydney. 01:00 PM Thursday EST. New York Time. (2017) Reduction of Converter Results: 01:13:47 Monday June 7, 2021 in GMT. 02:00 PM Thursday EST. ↔. New York current conditions, 48 hour forecast, … A full backtrack for the inspected reverse DNS request was captured as 46.68.100.34.bc.googleusercontent.com at the time of this query. 05:46 PM Thursday Sydney. This is a wonderful and useful Time and Date Site. Jones New York Women's Mid Rise Straight Leg Sydney Pant. Sydney, Australia time is 14:00 hours ahead New York, United States access_time World Clock Planner Globe Time. Time zones. Sydney. When the time was 02:00AM on Wednesday, June 2 in Sydney, it was 12:00PM on Tuesday, June 1, 2021 in New York. Use our Time Zone Converter to find the time difference between two cities or two time zones around the world. Convert Sydney time to UTC. Time Difference Between Australia - New South Wales - Sydney and United States - New York in 12 or 24 hour format. Abbas, Mohamad and Hernández-García, Jorge and Blanco-Touriñán, Noel and Aliaga, Norma and Minguet, Eugenio G. and Alabadí, David and Blázquez, Miguel A. clear. 0:00 AM (0:00) Sydney Time =. If you live in New York, NY and you want to call a friend in Sydney, Australia, you can try calling them between 5:00 PM and 9:00 AM your time. Add a location, check the time difference. $58.94 - $79.50. The Time Zone Converter converts times instantly as you type. America/New_York is a UTC -04:00 timezone offset where as Australia/Sydney is a UTC +11:0 timezone offset. 3:30 PM (15:30) Previous Day London Time. 06:32 AM. UTC to New York City call time Best time for a conference call or a meeting is between 12pm-6pm in UTC which corresponds to 8am-2pm in New York City UTC to Sydney call time Best time for a conference call or a meeting is between 8am-10am in UTC which corresponds to 6pm-8pm in Sydney. About. Can be used with a selection of time … 10:00 am. Date: January February March April May June July August September October November December. New York Time to Sydney Time Converter. In 1972 it was replaced by UTC ( Coordinated Universal Time ). This time zone converter lets you visually and very quickly convert New York, New York time to GMT and vice-versa. Can be used with a … Thick fog smothered parts of Sydney, New South Wales, enveloping the city’s skyline on the morning of June 11. Located in New York, 100 metres from Restaurant Row, Riu Plaza New York Times Square offers WiFi. The site was developed as an answer to the '95 designed sites that I found when searching for a time zone converter on Google myself. 04:00 AM Friday Sydney. World Clock, Time Conversion, Calculator and Mapping Table. and. Try: New York, Japan, or Pacific Time London is 5 hours ahead of New York. Time Zone. place. Converter With Dome-Shaped Top Ladle with Stopper, and Hydraulic Ingot Mold' by Scientific American (1904-1906). Using a time zone name. 06:46 PM Thursday Sydney. Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Date. The exact current world time (also known as Coordinated Universale time, or UTC for its letters in french) is set by the International Bureau of Weights and Measures (BIPM) situated near Paris. Time and Zone is a simple timezone converter that lets you check the corresponding time anywhere in the world. London (United Kingdom - England) Saturday, June 12, 2021 at 11:00:00 am BST UTC+1 hour New York (USA - New York) Saturday, June 12, 2021 at 6:00:00 am EDT UTC-4 hours Sydney (Australia - New South Wales) Saturday, June 12, 2021 at 8:00:00 pm AEST UTC+10 hours Ottawa (Canada - Ontario) Saturday, June 12, 2021 at 6:00:00 am EDT UTC-4 hours Johannesburg (South Africa) Saturday, … Your IP address is 207.46.13.25. This time converter allows you to meet someone in the chat room at a certain time. 2:00 AM (2:00) Sydney Time =. Antique print, 16.0 x 13.0cm, 6.25 x 5 inches Time difference between America/New_York and Australia/Sydney is 15:0 hours ie., Australia/Sydney time is always 15:0 hours ahead of America/New_York. Accepts current date/time or chosen date/time in the past or the future. The weighted average from around 250 atomic clocks in various national averages is used to construct International Atomic Time, which is then corrected for leap seconds to become Coordinated Universal Time. Get the latest world time, weather, images and statistics in Sydney at World Clock ↔. When planning a call between New York and Sydney, you need to consider that the cities are in different time zones. New York is 16 hours behind of Sydney. If you are in New York, the most convenient time to accommodate all parties is between 5:00 pm and 6:00 pm for a conference call or meeting. In Sydney, this will be a usual working time ... Converting New York Time to GMT. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for. Time difference: local times in direct comparison(-14h) Sydney. 10:32 PM. Thursday, March 4, 2021. ↔. 2. ( Reverse the chart below ) 0:00 AM (0:00) Sydney Time =. New York time is 14:00 hours behind Sydney, Australia 02:46 AM Thursday New York. If you have a web cast, online chat, conference call or other live event where people from all over the world want to attend, this New York, United States time zone difference converter lets you offer everyone an easy way to determine their own local time and date for your live event in New York, United States. Convert current time in New York to Sydney time for the next 5 hours. Try our World Meeting Planner and get a color-coded chart comparing the time of day in New South Wales, Australia with all of the … ». If it's 3:00pm in New York, what time is it in Sydney? But in Friday’s installment of the beloved father/daughter comedy Sydney to the Max (Disney Channel, 8:25/7:25c), the title character and her friends have to do just that when their well-intentioned white […] New York is a city of United States. IP physical location address The data for the tracing information reflects that the connection to this host has an assigned origination point in New York, New York, United States. Use The Following Date/TimeSelect this option to specify date/time values below. Time.is automatically displays the time in your time zone by using your IP address to detect your location. TimeZoneDistance.com calculates the time difference and distance between cities on one page instantly, it displays: time difference, current time and date, time conversion chart, time zone offset, distance in mile, kilometer and nautical mile and. Eastern Standard Time (EST) to Sydney, Australia ( in Sydney) 12 pm EST: is : 2 am in Sydney: 1 pm EST: is : 3 am in Sydney: 2 pm EST: is : 4 am in Sydney: 3 pm EST: is : 5 am in Sydney: 4 pm EST: is : 6 am in Sydney: 5 pm EST: is : 7 am in Sydney: 6 pm EST: is : 8 am in Sydney: 7 pm EST: is : 9 am in Sydney: 8 pm EST: is : 10 am in Sydney: 9 pm EST: is : 11 am in Sydney: 10 pm EST: is (America/New_York) Sydney (+14h) (Australia/Sydney) 12:00 am. How many hours is Thailand from New York? Takes into account daylight saving time (DST) when applicable. Jones New York Women's Washable Suiting Sydney Pant. Time in New York vs Sydney. TZ GMT 9:34 PM +00:00 06/04. New member. New York’s time zone: UTC -05:00 or EST. Standard Time in Sydney, NSW Standard time in New South Wales (known as Eastern Standard Time) is the mean time of the meridian of longitude 150 degrees east of Greenwich, England. Great place. TIME CONVERSION CHART Calculates the number of hours between different locations in Australia and the United States with daylight saving time adjustments. State: New York New York’s coordinates: 40°42′51″ N, 74°00′21″ W Population: 8,175,133 Find out what time it is in New York right now Wikipedia article: New York Find out the distance between New York and other cities 2:00 pm 14:00 in UTC is 3:00 pm 15:00 in Berlin, Germany and is 2:00 pm 14:00 in London, United Kingdom and is 9:00 am 09:00 in New York City, NY, USA and is 6:00 am 06:00 in San Francisco, CA, USA and is 10:00 pm 22:00 in Shanghai, China and is 11:00 pm 23:00 in Tokyo, Japan and is 1:00 am 01:00 in Sydney, Australia. About Time Difference and Distance Calculator. 11. Time: A.M. ↔. 4:00 PM (16:00) Previous Day London Time. Fixed time clock - shows past or future time around the world (and not only one location) Dialing codes - find which international dial code and area code to use when calling. What country has the biggest time difference from UK? The site was developed as an answer to the '95 designed sites that I found when searching for a time zone converter on Google myself. Trying to do so as a kid is even harder. New York (USA - New York) Sunday, June 6, 2021 at 11:52:29 pm EDT UTC-4 hours Sydney (Australia - New South Wales) Monday, June 7, 2021 at 1:52:29 pm AEST UTC+10 hours Corresponding UTC (GMT) Monday, June 7, 2021 at 03:52:29. approximate flight duration time. GMT is known as Greenwich Mean Time.

+ 18moremodel Shopsmonarch Models, Hannants, And More, Line Between Friendship And Love, Schsl Soccer Brackets 2021, Dolce Vita, Dewsbury Menu, Santa Monica Pizza Kitchen, Jumpsuit Measurement Chart, Selena Quintanilla Different Hairstyles, Supernova Wing Zero Purple,
Sours: http://www.cchla.ufpb.br/ligepsi/cmr/new-york-to-sydney-time-converter
Convert UTC datetime to local time zones in Power Query

Current local time inSydney
Australia/Sydney

Current local time inNew York City
America/New_York

Time difference: local times in direct comparison (-15h)


Sydney
(Australia/Sydney)

New York City (-15h)
(America/New_York)
12:00 am9:00 am
1:00 am10:00 am
2:00 am11:00 am
3:00 am12:00 pm
4:00 am1:00 pm
5:00 am2:00 pm
6:00 am3:00 pm
7:00 am4:00 pm
8:00 am5:00 pm
9:00 am6:00 pm
10:00 am7:00 pm
11:00 am8:00 pm
12:00 pm9:00 pm
1:00 pm10:00 pm
2:00 pm11:00 pm
3:00 pm12:00 am
4:00 pm1:00 am
5:00 pm2:00 am
6:00 pm3:00 am
7:00 pm4:00 am
8:00 pm5:00 am
9:00 pm6:00 am
10:00 pm7:00 am
11:00 pm8:00 am
12:00 am9:00 am

Time Zones

Sydney (City)

Time ZoneAustralia/Sydney

Universal Time Coordinated
GMT / UTC

UTC+10

Daylight Saving Time
DST

Currently in use

UTC+11

Standard Time

UTC+10

New York City (City)

Time ZoneAmerica/New_York

Universal Time Coordinated
GMT / UTC

UTC-5

Daylight Saving Time
DST

Currently in use

UTC-4

Standard Time

UTC-5
Sours: https://www.zeitverschiebung.net/en/difference/city/2147714/city/5128581

To converter time us australia


Current time

United States   4:42 AM on Friday, Oct 22, 2021

Australia   7:27 PM on Friday, Oct 22, 2021


Map from United States to AustraliaMore trip calculations


Meeting planner for United States and Australia

Unfortunately, there aren't any times that overlap between your normal working hours and theirs. The best we can do with the meeting planner is to expand the range to cover from 3:00 AM to 11:00 PM your time (United States).


Time difference

Travelmath provides an online time zone converter for places all over the world. You can enter airports, cities, states, countries, or zip codes to find the time difference between any two locations. The calculator will automatically adjust for daylight saving time (DST) in the summer. You can use it as a meeting planner or a scheduler to find the best time to make international phone calls. World time zones have a positive or negative offset computed from Coordinated Universal Time (UTC), or Greenwich Mean Time (GMT). UTC has uniform seconds defined by International Atomic Time (TAI), with leap seconds announced at irregular intervals to compensate for the Earth's slowing rotation. The tz database or zoneinfo database uses the closest city, rather than the more common Eastern, Central, Mountain or Pacific time zones in the United States. Countries often change their daylight saving rules, so please help us stay current by letting us know if you find any pages that need updates.

Sours: https://www.travelmath.com/time-change/from/United+States/to/Australia
Microsoft Excel Tutorial - How to convert date/time format in CSV from US to International

Australian Eastern Standard Time

AEST is NOT in use by many locations
AEDT (Australian Eastern Daylight Time) is used instead. Switch to AEDT time zone or select one of the cities Sydney, Melbourne, Brisbane for automatic timezone change.

EST automatically adjusted to EDT time zone, that is in use

Australian Eastern Standard Time is 14 hours ahead of Eastern Daylight Time
7:00 am07:00 in AEST is 5:00 pm17:00 in EDT

AEST to EST call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8:30pm-10:30pm in AEST which corresponds to 5:30am-7:30am in EST

7:00 am07:00 Australian Eastern Standard Time (AEST). Offset UTC +10:00 hours
5:00 pm17:00 Eastern Daylight Time (EDT). Offset UTC -4:00 hours

7:00 am07:00 AEST / 5:00 pm17:00 EDT

AESTEDT
12am (midnight)10am
1am11am
2am12pm (noon)
3am1pm
4am2pm
5am3pm
6am4pm
7am5pm
8am6pm
9am7pm
10am8pm
11am9pm
12pm (noon)10pm
1pm11pm
2pm12am (midnight)
3pm1am
4pm2am
5pm3am
6pm4am
7pm5am
8pm6am
9pm7am
10pm8am
11pm9am
0:0010:00
1:0011:00
2:0012:00
3:0013:00
4:0014:00
5:0015:00
6:0016:00
7:0017:00
8:0018:00
9:0019:00
10:0020:00
11:0021:00
12:0022:00
13:0023:00
14:000:00
15:001:00
16:002:00
17:003:00
18:004:00
19:005:00
20:006:00
21:007:00
22:008:00
23:009:00

Offset: AEST is 10 hours ahead Greenwich Mean Time (GMT) and is used in Australia

Countries: It is used in following countries: Australia

Principal Cities: The largest city in the AEST timezone is Sydney from Australia with population about 4.627 million people. Other major cities in the area are Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Canberra

Daylight Saving: This is a standard timezone, however during summer some places adjust time for one hour forward for daylight saving and observe Australian Eastern Daylight Time (AEDT).

End: AEST ends annually on the same date and time. and clocks were set one hour forward on Sunday, 03 October 2021, at 2:00 (2:00 am) local time.

Start: AEST starts annually on the same date and time. and clocks are set one hour back on Sunday, 03 April 2022, at 3:00 (3:00 am) local time.

AEST Time Zone Geo Map

Australian Eastern Standard Time (AEST) is used in Queensland, Victoria, Tasmania, New South Wales (except Broken Hill), Australian Capital Territory and in folling major cities Brisbane, Sydney, Melbourne, Hobart, Canberra

Only part of Australia observe daylight saving. It is used in New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmania, and the Australian Capital Territory. Daylight saving is not observed in Queensland, Western Australia or the Northern Territory.

AEST representations, usage and related time zones

W3C/ISO-8601:International standard covering representation and exchange of dates and time-related data
 • +10 - basic short
 • +1000 - basic
 • +10:00 - extended

Email/RFC-2822: Internet Message Format Date Standard, typically used for timestamps in email headers

 • +1000 - sign character (+) followed by a four digit time providing hours (10) and minutes (00) of the offset. Indicates ten hour and zero minutes time differences to the east of the zero meridian.

Military/NATO: Used by the U.S. military, Chinese military and others

 • Kilo - Military abbreviation for AEST
 • K - short form of 'Kilo'

IANA/Olson: Reflects AEST time zone boundaries defined by political bodies, primarily intended for use with computer programs and operating systems

 • Antarctica/Macquarie
 • Australia/ACT
 • Australia/Brisbane
 • Australia/Canberra
 • Australia/Currie
 • Australia/Hobart
 • Australia/Lindeman
 • Australia/Melbourne
 • Australia/NSW
 • Australia/Queensland
 • Australia/Sydney
 • Australia/Tasmania
 • Australia/Victoria
Time zones with the GMT +10 offset:
 • AEST - Australian Eastern Standard Time
 • CHUT - Chuuk Time
 • ChST - Chamorro Standard Time
 • K - Kilo Time Zone
 • KDT - Korea Daylight Time
 • PGT - Papua New Guinea Time
 • VLAT - Vladivostok Time
 • YAKST - Yakutsk Summer Time
 • YAPT - Yap Time
 • VST - Vladivostok Standard Time
 • CT - Chuuk Time
 • PNGT - Papua New Guinea Time

Offset: EST is 5 hours behind Greenwich Mean Time (GMT) and is used in North America

Countries: It is used in following countries: Bahamas, Canada, Haiti, Jamaica, Cayman Islands, Mexico, Panama, Turks & Caicos Is, United States

Principal Cities: The largest city in the EST timezone is New York City from USA with population about 8.175 million people. Other major cities in the area are Toronto, Montreal, Brooklyn, Borough of Queens

Daylight Saving: This is a standard timezone, however during summer some places adjust time for one hour forward for daylight saving and observe Eastern Daylight Time (EDT).

End: EST ends annually on the same date and time. and clocks were set one hour forward on Sunday, 14 March 2021, at 2:00 (2:00 am) local time.

Start: EST starts annually on the same date and time. and clocks are set one hour back on Sunday, 07 November 2021, at 2:00 (2:00 am) local time.

French: HNE - Heure Normale de l'Est

Spanish: ET - Tiempo del Este, ET - Zona Sureste

EST Time Zone Geo Map

EST representations, usage and related time zones

W3C/ISO-8601:International standard covering representation and exchange of dates and time-related data
 • -05 - basic short
 • -0500 - basic
 • -05:00 - extended

Email/RFC-2822: Internet Message Format Date Standard, typically used for timestamps in email headers

 • -0500 - sign character (-) followed by a four digit time providing hours (05) and minutes (00) of the offset. Indicates five hour and zero minutes time differences to the west of the zero meridian.

Military/NATO: Used by the U.S. military, Chinese military and others

 • Romeo - Military abbreviation for EST
 • R - short form of 'Romeo'

IANA/Olson: Reflects EST time zone boundaries defined by political bodies, primarily intended for use with computer programs and operating systems

 • America/Atikokan
 • America/Cancun
 • America/Cayman
 • America/Coral_Harbour
 • America/Detroit
 • America/Fort_Wayne
 • America/Grand_Turk
 • America/Indiana/Indianapolis
 • America/Indiana/Marengo
 • America/Indiana/Petersburg
 • America/Indiana/Vevay
 • America/Indiana/Vincennes
 • America/Indiana/Winamac
 • America/Indianapolis
 • America/Iqaluit
 • America/Jamaica
 • America/Kentucky/Louisville
 • America/Kentucky/Monticello
 • America/Louisville
 • America/Montreal
 • America/Nassau
 • America/New_York
 • America/Nipigon
 • America/Panama
 • America/Pangnirtung
 • America/Port-au-Prince
 • America/Thunder_Bay
 • America/Toronto
 • Canada/Eastern
 • EST
 • EST5EDT
 • Jamaica
 • US/East-Indiana
 • US/Eastern
 • US/Michigan
Time zones with the GMT -5 offset:
 • CDT - Central Daylight Time
 • EST - Eastern Standard Time
 • ET - Eastern Time
 • COT - Colombia Time
 • CST - Cuba Standard Time
 • EASST - Easter Island Summer Time
 • ECT - Ecuador Time
 • PET - Peru Time
 • R - Romeo Time Zone
 • ET - Ecuador Time
 • PST - Peru Standard Time
 • CST - Colombia Standard Time
 • AST - Acre Standard Time
 • -05 -
Sours: https://savvytime.com/converter/aest-to-est

Now discussing:

But suddenly. The light dimmed. A light snow-white cloud, silvered by the moon, closed the heavenly eye.4778 4779 4780 4781 4782